1. Hjem
 2. Turtips
 3. Områder
 4. Brekko vinter

Natur
Landskapsformene er rolige og avrundede. Dalførene er forholdsvis åpne og vide. Den naturlige vegetasjonen er lynghei og bjørkeskog. Flere plantefelt med gran, furu og lerk gir variasjoner. De eldste plantingene er fra perioden 1930-40. Rikt dyre og fugleliv.

Turmuligheter
Brekko er godt tilrettelagt for både vinter – og sommerbruk. I de sentrale deler finner en gode grusveier og grovplanerte turveier som fører opp til ca 400 m høyde. Samla lengde turveier er ca 15 km, herav 6 km med lysløype. Vinteren her kan vekselvis by på barmarktur eller skitur. Området egner seg godt for turgåing og skiturer for alle aldersgrupper. Det er spesielt godt tilrettelagt for barnefamilier. Tunet og deler av turveien har høy grad av tilrettelegging for barmarkstur, se tilgjenglighet.no for opplysning om universell utforming (uu). Det er ikke spesielt tilrettelagt for uu når det er snø.

Aktiviteter

 • Akebakken ved Friluftstunet, blir preparert. Ulike vanskelighetsgrader og god plass til mange.
 • Rumpebrett til utlån henger på ei bjørk, nederst i bakken.
 • Bålpanner er satt ut ved bunnen av akebakken og ved tunet. Vi legger frem ved så langt vi rekker. Sittegrupper.
 • Varmestue – se senter Friluftstunet i Brekko, for åpningstider.
 • Grillene i tunet er til fri bruk, med unntak når tunet er utleid. Kun grillkull skal brukes, ta med eget.
 • Skiløyper. Når det er nok snø på turveiene begynner vi å preparere løyper. Skiløypene følger lysløypa.  Vi melder skiføret på hjemmesida – SKIFØRE og på Facebook.
 • Utleie av ski, skisko og staver. Det er rimelig å leie, må bestilles gjennom frilager.no To dagers bestillingstid. Du henter utstyret i en bod ved øvre parkeringplass. 
 • Lysløypa dekker 6 km av turveiene. Den kan tennes fra kl 07.00 og kl 15.00, den slukker automatisk kl 22.00. Du kan tenne den selv – bryter på første stolpen på øverste parkeringsplass.
 • Gapahuken Ved Store Foretjørn er stor med plass til mange rundt grua. Det er sitteplasser og tilrettelagt grue ved gapahuken også.  Overnatting skal bestilles.
 • Gapahukene ved Litle Foretjørn er tre mindre gapahuker med plass til overnatting for ca 6 personer hver. Tilbudet er gratis, men overnatting skal bestilles.  Bestilles gjennom Frilager
 • Toalett - utedoer finner du ved nedre parkeringsplass, ved akebakken og ved Store Foretjørn. 
 • Isforhold. Det er svært sjelden det er trygg is på vatna i Brekko. Vi måler ikke isen. Ta ansvar for deg selv og de som følger i dine spor.
 • Fiske. Det er fritt fiske fra land i Store og Litle Foretjørn  
 • Hold hunden i band, både med hensyn til barn og andre på tur, men også til vilt. Det er både elg og hjort i Brekko.

Adkomst.

Brekko ligger ca 45 km fra Stavanger. Følg E39 og ta av til R45 sør for Ålgård. Brekko er nevnt på skiltet som forhåndsvarsler, men på skiltet som viser avkjørselen er det derimot ikke nevnt. Videre er avkjøringene skiltet.  Google maps.

Parkering.

Takk for at du bidrar til drift og vedlikehold av parkeringsplassen. Dagsbesøk koster kr. 50 og betales med en av følgende løsninger:

 • EasyPark - Takstgruppe 5595. 
 • Vipps #506168  
 • SMS til 2410: Melding "5595" + "registreringsnr" (husk mellomrom mellom 5595 og regnr)  

Årskort koster kr. 250,- og kjøpes hos i Friluftstunet når dette er åpent, hos Jæren Friluftsråd i Nikkelveien 4 eller hos Interjakt Ålgård AS i Sandnesveien 20 på Ålgård.