Vistneset utsikt fra Vistehyttå (1).jpg

Du kan starte turen ved Vistneset, det er der det er parkering. Fra Vistnestunet går du gjennom gammelt kulturlandskap med dyrka mark og beitemark, gjennom skog og lyngheier, til du får utsikt over havet. Veien fra Vistnestunet til dagsutfartshytta, Vistehyttå, er godt tilgjengelig og trillbar, litt bratt ett par steder. Du går forbi en tur-utedo på veien til gapahuken. I gapahuken er det plass til en skoleklasse, det er oppbygd grue og sitteplasser, og fra åpningen har du utsikt over lynghei og hav. Der er vedkasse, men ikke alltid ved, ta med ved til bålet ditt. Ønsker du å overnatte i gapahuken kan du bestille den på Frilager  
Fra gapahuken og litt nord-nordvest går veien til Vistehyttå, Randaberg sin dagsutfartshytte.  
Stien som går videre fra Vistehyttå er ikke trillbar.

Parkering ved Vistnestunet

Vistnestunet er drevet av Jærmuseet og du finner informasjon om åpningstider og aktiviteter på hjemmesida til museet, jaermuseet.no