DSC_0356.jpg

Jærstrendene er 7 mil lange. Jæren Friluftsråd har tilrettelagt ca. 2,5 mil av disse for turgåing og naturopplevelse. Sammen med våre eierkommuner, Rogaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, staten og private har Jæren Friluftsråd lagt til rette for at du skal få å gå tur langs de flotte strendene på Jæren.

Jærstrendene består av rullestein- bergstrand og sandstrender. Landskapet er spesielt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Store deler av kyststrekningen fra Tungenes i nord til Eigersund grense inngår i Jærstrendenes landskapsvernområde.
   
Jærstrendene er kjent for sitt rike fugleliv, og Revetangen er en viktig rasteplass for fugletrekket. Dette innebærer bl.a. at det er båndtvang for hund hele året. Noen steder finner vi områder hvor plantelivet er fredet og det er forbud mot plukking av blomster. Vegetasjonen i sanddyneområdet er sårbar og vi henstiller til publikum om å ta hensyn til dette når en ferdes i områdene.

Jæren Friluftsråd har lagt til rette parkeringsplasser, toaletter, renovasjon og merkede stier for å gjøre det enkelt for publikum å ta seg ut i det fri.

Allemannsretten gir deg lov til å ferdes i naturen, men husk at du som bruker av naturen også har ansvar og plikter.

Turmuligheter.

Jærstrendene er det store utfartsområdet i regionen . Hovedaktiviteten er turgåing , men når forholdene ligger til rette, kan en oppleve et yrende badeliv. Det er naturopplevelsene publikum søker – havet i storm og stille – dynamikken i sanddyneområdene, fugle- og plantelivet. Lakse-fiske i Figgjo-elva og sjøfiske fra moloene i båthavnene. Reve er også populæret hos fiskeinteresserte.
Kyststrekningen er godt egnet til turbruk både sommer og vinter. Fine utgangspunkt er: Sandestranden, Vistestranden, Solastranden, Ølberg, Vigdel, Hellestø/Byberg, Sele båthavn, Borestranden, Orrestranden, Refsnes, Brusand og Ogna. Vi oppfordrer publikum i størst mulig grad å bruke selve strandflaten. Gå minst mulig i sanddynene.

Bading

Jærstrendene er populære badestrender, hvor havet står rett inn. Bølgene som slår inn mot stranden må også ut igjen, og enkelte steder dannes det utadgående strømmer. Dette er oftest der hvor bølgene er minst, ettersom strømmen som går utover demper bølgene. Det er derfor ofte tryggere å bade der bølgene er størst. 

På de strendene hvor dette er aktuelt, er det satt opp egne skilt med beskrivelser

HAVNER DU I EN UTADGÅENDE STRØM:

  • Forhold deg rolig, strømmen vil ikke dra deg under vann.
  • Ikke prøv å svømme mot strømmen.  
  • Svøm ut til siden på langs av stranden til du er ute av strømmen, deretter inn til land. 
  • Om du ikke kommer ut av strømmen, forsøk å flyte eller kun trå vannet til strømmen gir seg.

Ser du noen som er i fare ring 1 1 0. Kast ut flyteredskap, rop eller signaliser hvor personen skal svømme for å komme seg ut av strømmen.

Blått Flagg

På Jæren er det i dag 3 strender som er sertifisert som Blått Flagg strender. Formålet med Blått Flagg er å bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved strender, marinaer og blant tilbydere av bærekraftige båtturer. Dette skjer gjennom strenge krav til blant annet miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, og miljøopplæring og informasjon. Tildeling gjelder for ett år om gangen og i 2023 er Orresanden, Boresanden og Solasanden sertifisert.