1. Hjem
  2. Senter
  3. Friluftsgarden Mån

 
Friluftsgarden Mån er både varmestue og overnattingstilbud. Våningshuset er restaurert og overnattingsfløyen står på de gamle fjøstuftene.

Varmestua i kjelleren står vanligvis åpen hele året, men i år, 2020, har vi sett oss nødt til å ha den stengt på grunn av smittevern og kapasitet for reinhold.  Når den er åpen finner du der en utstilling om fjellgarden sin historie, verneområdet Frafjordheiene, turveinettet i dalen og litt om Jæren Friluftsråd.  Du spise nistematen her når du besøker Mån.  Vær snill å rydd etter deg før du går.

Overnatting må bestilles. Det er 31 senger fordelt på 7 rom. Se utleie utleie for flere opplysninger.

Generelle regler for bålbrenning gjelder, du må holde deg oppdatert på eventuelle endringer.  Innenfor gjerdet rundt Friluftsgarden er det ikke tillatt å gjøre opp ild. Vi ber om at ev grilling foregår i etablerte gruer langs elva de tider av året når det ikke er bålforbud.  Eventuelt søppel tar dere med fra Mån selv.