1. Hjem
  2. Turtips
  3. Områder

Fra gammelt av har vi alle rett til fri ferdsel i utmarksområder. Friluftsloven gir oss retningslinjer om hvordan vi skal bruke denne retten.

Vi ønsker velkommen til å:

- ferdes til fots eller på ski
- overnatte ute i naturen i telt
- gå i land og fortøye båt langs kysten
- bade i sjø, vatn og vassdrag
- bruke kano, kajakk eller robåt i elver
  og vatn
- plukke ville bær, sopp og blomster.

HUSKEREGLER

Det er forbudt å ferdes i naturen med motorkjøretøy.

Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen.

Respekter privatlivets fred. Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn.

Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.

Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette.

Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser.

For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse.