1. Hjem
  2. Turtips
  3. Gapahuker

 

IMG_0813-copy.jpg

Vil du overnatte nesten under åpen himmel – under tak.

  BESTILL HER
Friluftsrådet har ansvar for en del gapahuker du kan bestille og bruke gratis. Bestillinger gjelder overnatting, dagtid er det fri bruk.
Dersom en gapahuk som er bestilt for overnatting, ikke blir tatt i bruk før kl 19.00 faller bestillingen ut og andre kan ta den i bruk for natten.  Leiebetingelser
Brekko Gjesdal: Tre gapahuker ved Litla Foretjørn. Hver gapahuk har plass til 4-6 personer. Ved gapahukene er det satt opp vedskjul med sag, vedkløyver og stokker – klar til å lage sin egen bålved.  Bruk tilrettelagde gruer.
Ved Store Foretjørn ligger en stor gapahuk med plass til en gruppe – liten klasse. Det blir lagt inn ved i vedkassa, en grue i gapahuken og en på plassen utenfor. 

Oltedal, Gjesdal: Stor overbygd gapahuk – plass til en klasse. Grue og vedkasse.
Vistneset, Randaberg:  Stor gapahuk – plass til en klasse. Grue og vedkasse.