1. Hjem
  2. Turtips
  3. Gapahuker

 

IMG_0813-copy.jpg

Vil du overnatte nesten under åpen himmel – under tak?

  BESTILL HER frilager.no

Friluftsrådet har ansvar for flere gapahuker du kan bestille og bruke gratis. NB - Det er to dagers bestillingsfrist. Bestillinger gjelder kun overnatting. På dagtid er det fri bruk. Dersom en gapahuk som er bestilt for overnatting, ikke blir tatt i bruk før kl 19.00, faller bestillingen ut og andre kan ta den i bruk for natten.   Leiebetingelser 


Brekko i Gjesdal.

  • Tre gapahuker ved Litla Foretjørn.Hver gapahuk har plass til 4-6 personer. Ved gapahukene er det satt opp vedskjul med sag, vedkløyver og stokker – klar til å lage sin egen bålved.  Bruk tilrettelagde gruer.
  • Ved Store Foretjørn ligger en stor gapahuk med plass til en gruppe – liten klasse. Det blir lagt inn ved i vedkassa. Det er en grue i gapahuken og en på plassen utenfor. 

Oltedal i Gjesdal

  • Stor overbygd gapahuk – plass til en klasse. Grue og vedkasse.

Vistneset i Randaberg

  • Stor gapahuk – plass til en klasse. Grue og vedkasse.