1. Hjem
  2. Turtips
  3. Gapahuker

 

IMG_0813-copy.jpg

Vil du overnatte nesten under åpen himmel – under tak.

  BESTILL HER frilager.no
Friluftsrådet har ansvar for en del gapahuker du kan bestille og bruke gratis. NB - Det er to dagers bestillingsfrist. Bestillinger gjelder overnatting, dagtid er det fri bruk. 
Dersom en gapahuk som er bestilt for overnatting, ikke blir tatt i bruk før kl 19.00, faller bestillingen ut og andre kan ta den i bruk for natten.  Leiebetingelser
Brekko Gjesdal: Tre gapahuker ved Litla Foretjørn. Hver gapahuk har plass til 4-6 personer. Ved gapahukene er det satt opp vedskjul med sag, vedkløyver og stokker – klar til å lage sin egen bålved.  Bruk tilrettelagde gruer.
Ved Store Foretjørn ligger en stor gapahuk med plass til en gruppe – liten klasse. Det blir lagt inn ved i vedkassa, en grue i gapahuken og en på plassen utenfor. 

Oltedal, Gjesdal: Stor overbygd gapahuk – plass til en klasse. Grue og vedkasse.
Vistneset, Randaberg:  Stor gapahuk – plass til en klasse. Grue og vedkasse.