1. Hjem
  2. Senter
  3. Friluftshuset på Orre

 

Friluftshuset på Orre er Jæren friluftsråd sitt informasjonssenter for friluftsliv og naturvern. Det er ett av tre senter som inngår i Besøksenter Våtmark Jæren. I senteret er det en fast utstilling som gir opplysning om Jærstrendene landskapsvernområde og om hvilke muligheter du har til å drive et aktivt friluftsliv på Jæren.

Friluftshuset ble bygget i 1987 og utvidet i 1992. 16. desember 1999 brant senteret ned til grunnen, men ble bygget opp igjen i samme stil og gjenåpnet 16. mars 2002. Byggets arkitekt er Per Line. 

Friluftshuset er blitt et regionalt kultursenter med kunstutstillinger og friluftsarrangement av forskjelllige slag. Her er også temautstillinger om natur og friluftsliv og mediaprogrammer som kombinerer natur bilder, poesi og musikk.
I varmestua kan du spise din egen niste eller du kan kjøpe kanelruller, lapper, varm og kald drikke. Det er verken spise- eller kjøpeplikt her.

Friluftshuset er nå også en del av attraksjonene til Nasjonal turistveg Jæren.

Adkomst:
Kommer en nordfra på Rv. 510, tar en av sør for Bore kirke og vestover på Rv. 507. På toppen av bakken viser skilt til Borestranden. Skal en videre til Orre og Friluftshuset, forsetter en på Rv. 507 og tar av ved skiltanvisning. Kommer en sørfra på Rv. 44, tar en av ved Njærheim og følger Rv. 507 nordover til skiltanvisning.

 

Koordinater:
Latitude: 58 44'26.50"
Longitude: 5 31'2.80"