Hermod (66) gikk 13 turer på ett døgn: – Handler om å holde meg i form

Årets Perletur-sesong er offisielt i gang. Men det skal godt gjøres å slå tallene for 2021.

Nå vil vellet, hotellet og eiendomsfirmaet på Havna ha tilbake pengene de sponset med fra kommunen

Det ble ingen merking av sti i Havna-området. Nå er det også slutt på tålmodigheten hos de tre som sponset kommunen for å få det til.

Bli med Lister friluftsråd på Naturlostur 22. mai

Ernst A. Mathiassen er naturlos for tur søndag 22. mai. Vi starter fra Straumen bro kl. 12.00. Turen går på gamle ferdselsårer vest for Straumen mot Helvik og retur på vei langs Helvikfjorden. Parkeringsplass ved Straumen bro.

Temaplan: Stier, Løyper og friluftsliv 2022-2026

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges Temaplan: Stier, Løyper og friluftsliv 2022-2026 ut til offentlig ettersyn.

I ryddeåret 2021 har vi
0
Organiserte strandryddere
0
Kg ryddet strandsøppel
0
Ryddedugnader

Dette vil vi jobbe med i 2022

Drift av uteområder, åpne varmestuer, aktivitetsdager, strandrydding  

Dette er bare litt av alle arbeidsområdene vi har. Fullstendig arbeidsprogram for 2022  finner du i Årsmelding 2021. Drift av uteområder består av vedlikehold av stier, vasking av toaletter, ettersyn av søppelkontainere. Åpne varmestuer er et populært tilbud for turfolk.  Varmestuer finner du på sentrene våre - se egen side SENTER.  Strandryddeaksjoner går heile året på ulike områder.