Tilskudd til strandrydding i 2020

Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har også i år sendt felles søkand til Miljødirektoratet om tilskudd til strandrydding. Disse midlene kan det fordeles tilskudd til kommuner, lag og foreninger til ryddearbeid.

Håland og Dysjaland skulekorps selger ryddetimer for å holde kysten ren

– Vi kunne solgt dopapir, men dette fant vi ut var en bedre idé. Søppelrydding kommer jo alle til gode, sier Ove Moen i styret i Håland og Dysjaland skulekorps.

«Frivillige kan ta det tyngste løftet»

Stien opp til Sukkertoppen i Ålesund er et sørgelig eksempel på hvordan økt friluftsaktivitet kan påføre naturen store slitasjeskader. De senere årene har det blitt et stadig breiere sår i vegetasjonen på deler av strekningen mot toppen.

Grillhytte i Badderen etter mye dugnadsarbeid

Musikk og mat på åpningsdagen. På torsdag var det åpning av den nye grillhytta i Badderen. Badderen barnehage, som har stått for oppføringen av hytta, inviterte til åpningen, og kunne by på både musikk og mat.

2019 har vi
0
Aktivitetsdager i Brekko
0
kg ryddet marint avfall
0
frivillige strandryddere
0
overnattingsgjester på Mån
0
ny hjemmeside YESSS

Dette vil vi jobbe med i 2019

Drift av uteområder, åpne varmestuer, Aktivitetsdager, Friluftskoler  

Dette er bare litt av alle arbeidsområdene vi har. Fullstendig arbeidsprogram for 2019  finner du i Årsmelding 2018. Drift av uteområder består av vedlikehold av stier, vasking av toaletter, ettersyn av søppelkontainere. Åpne varmestuer er et populært tilbud for turfolk.  Varmestuer finner du på sentrene våre - se egen side SENTER.  Friluftskoler blir arrangert i sommerferien. Strandryddeaksjoner går heile året på ulike områder.