Ber folk tenke seg om før de legger ut på tur

– Vi anbefaler folk å bruke sunn fornuft, rett og slett, sier driftssjef Andreas Dunkley i Friluftsrådet Vest.

Stor utfart til vinter og skiløyper

Aldri før sidan 2017 har teljaren som registrere turgåerar frå Fjellstøl i Sandeid og Opheim i Ølen vist så høge tal som denne vinterlaudagen i januar 2021.

Statskog satser på UT.no

Statskog bidrar med 250 000 kroner til utvikling av digital turinspirasjon gjennom UT.no, og understøtter dermed regjeringens satsing i statsbudsjettet.

Prosjekt friluftsårets ferdselsårer

Nord-Troms friluftsråd arbeider med et prosjekt i samarbeid med kommunene Skjervøy, Kvenangen, Kåfjord og Nordreisa. Dette arbeidet er påbegynt i 2020.

2020 har vi
0
Nytt toalett
0
Ny akebakke
0
Rydet strender
0
Ny utstillng på Friluftsfyret

Dette vil vi jobbe med i 2020

Drift av uteområder, åpne varmestuer, Aktivitetsdager, Friluftskoler  

Dette er bare litt av alle arbeidsområdene vi har. Fullstendig arbeidsprogram for 2020  finner du i Årsmelding 2019. Drift av uteområder består av vedlikehold av stier, vasking av toaletter, ettersyn av søppelkontainere. Åpne varmestuer er et populært tilbud for turfolk.  Varmestuer finner du på sentrene våre - se egen side SENTER.  Friluftskoler blir arrangert i sommerferien. Strandryddeaksjoner går heile året på ulike områder.