Forskrift om folkevalde si godtgjersle, Sogndal kommune, Vestland

§ 1. Føremål Forskrifta har som føremål å regulere rettar og plikter etter kommunelova kapittel 8 for folkevalde i Sogndal kommune.

Erfaring og kunnskap holder ikke for ledelsen, mener Saghaug

«For en stund siden fikk spørsmål fra et medlem i partistyret i Oslo Arbeiderparti – pluss partilaget mitt – om å delta i en gruppe om natur og svarte ja til det!

Nærmer seg åpning av dagsturhytta - dette er planen

Søndag blir den store åpningen av Melåshytta, og nå er programmet klart.

Vilkår for å gi dispensasjoner for tiltak i strandsonen.

Det pågår nå en registering av «ulovlige» tiltak i strandsonen (100 meters beltet). Målet er å bedre allmennhets adgang til og bruk av strandsonen.

Siden 1. mars 2023 har
0
strandryddere deltatt på
0
ryddedugnader og ryddet
0
Kg strandsøppel

Dette vil vi jobbe med i 2024

Drift av uteområder, åpne varmestuer, aktivitetsdager, strandrydding  

Åpen varmestue/kafé i Friluftstunet i Brekko, Friluftshuset på Orre og Friluftsfyret Kvassheim. Her kan du ta med nistepakke inn eller kjøpe en matbit i kiosken, se egen side SENTER, Åpningstider.
Aktivitetsdager - sjekk kalender. Drift av uteområder består av vedlikehold av stier, vasking av toaletter, ettersyn av søppelkontainere. Strandryddeaksjoner går heile året på ulike områder.