Trimmerne jakter stolper - resultatløs jakt i Melhus og Skaun

Stolpejakten er blitt et svært populært trimopplegg rundt omkring i hele landet. Prosjektet tar sikte på å legge til rette for å aktivisere folk flest, og skal bidra til økt fysisk aktivitet.

Ordførertur til Stormorfossen

Ordfører Gunn Iversen Stokke inviterer til tur til Stormorfossen onsdag 7. juni, med avgang fra Aunan kl. 18.00.

Naturlos 2023 for Ofoten og Sør-Troms er klar

Årets Naturlos med en rekke turforslag til inspirasjon og motivasjon ligger klar på Midtre Hålogaland friluftsråd sin hjemmeside: Naturlos 2023 - Midtre Hålogaland Friluftsråd (halogaland-friluftsrad.no)

Støtte til strandrydding også neste år

Denne uka mottok Karmøy kommune melding om at en nok en gang får 500 000 kroner fra Handelens Miljøfond til strandrydding i 2024.

Siden 1. mars 2022 har
0
strandryddere deltatt på
0
ryddedugnader og ryddet
0
Kg strandsøppel

Dette vil vi jobbe med i 2023

Drift av uteområder, åpne varmestuer, aktivitetsdager, strandrydding  

Dette er bare litt av alle arbeidsområdene vi har. Fullstendig arbeidsprogram for 2023  finner du i Årsmelding 2022. Drift av uteområder består av vedlikehold av stier, vasking av toaletter, ettersyn av søppelkontainere. Åpne varmestuer er et populært tilbud for turfolk.  Varmestuer finner du på sentrene våre - se egen side SENTER.  Strandryddeaksjoner går heile året på ulike områder.