1. Hjem
  2. Om oss

 Om Jæren Frilfutsråd

Jæren Friluftsråd er et av de eldste eksisterende interkommunale samarbeidsutvalg i Jær-regionen. I 1950 ble Nord Jæren friluftsråd opprettet. I 1972 skiftet rådet navn til Jæren friluftsråd og ble et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Randaberg, Sola, Stavanger Sandnes, Gjesdal. Klepp, Time og Hå.

Finansiering

Friluftsrådets virksomhet finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene, administrasjonstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund, drift- og prosjektstøtte fra Rogaland Fylkeskommune, prosjektstøtte fra Fylkesmannen i Rogaland, Miljødirektoratet og ulike tilskuddsordninger.

Styre og representantskap.

Styret består av 8 medlemmer og representantskapet av 30 medlemmer, begge er er oppnevnt av medlemskommunene og velges for den kommunale valgperioden.

Administrasjon og drift.

Jæren Friluftsråd har 7 fast ansatte. Kontor og lager er på Vibemyr i Sandnes. Friluftsrådet forvalter i dag ca. 35.000 da friområder fordelt over hele Jæren. Våre oppgaver er å sikre nye områder, legge til rette for brukerne, sørge for at områdene fungerer som rekreasjonsområder og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.

Samarbeid

Friluftsrådet samarbeider med en rekke instanser utenom medlemskommunene. 

Kontakt- og fakturainformasjon:

Besøks og postadresse:  Jæren Frilfutsråd,  Nikkelveien 4, 4313 Sandnes

Tlf. 51 66 71 70

E-post: post@jarenfri.no

Org.nr:  970 920 706

For faktura : Vi foretrekker helst å bruke EHF.

Men faktura kan også sendes som pdf-vedlegg til  faktura@jarenfri.no ( kun faktura til denne adr)