1. Hjem
  2. Turtips
  3. Friluftssommer 2020
  4. Quiz om allemannsrett og natur

Quiz om allemannsretten og naturen på Jæren

Vigdel-kyr-aug-13-(7).jpg

For å gjennomføre hele Friluftssommer må du gjennomføre en liten quiz om allemannsretten og en om naturen her på Jæren. 

Ta den gjerne samlet, hele familien og diskuter dere frem til svaret. Kunnskap om natur kan være med på at vi setter enda større pris på den naturen vi er i. Hvilke fugl var det du hørte da du våknet i soveposen? Hvordan ser Seljetreet ut, det man kan bruke til å lage seljefløyter? Eller hva var dyret vi hørte på vei ned til stranda?

Allemannsretten er loven som sikrer tilgangen til naturen i Norge, og er en av bærebjelkene til mulighetene vi har til å drife Friluftsliv i Norge. 

Følg lenkene for quiz, og ta et skjermdump når du er ferdig til skjemaet for innlevering. 

Allemannsretten 

Naturquiz