1. Hjem
  2. Friluftsskolen

Våre Friluftsskoler 2019   

 Lindøy, Stavanger uke 26  - ferdig

 Brekko, Gjesdal  uke 27   - påmeldingsfrist 28. juni kl 0900

 Klepp uke 32    -   påmeldingsfrist 02. august kl 0900

 Lindøy, Stavanger uke32   - påmeldingsfrist 02. august kl 0900

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer.   Friluftsskolen skal normalt være åpen for alle og med lav deltakeravgift. Friluftsskolen er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftsrådenes Landsforbund.

MÅL -  Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont ferietilbud i nærmiljøet og skal legge grunnlag for varige friluftsvaner med friluftsrelaterte aktiviteter.

Praktisk  Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager
En  friluftsskoledag varer fra kl. 9 til 15 , på Lindøy varer den fra 10 til 16. Det kan være én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud.

Friluftsskolene på Jæren blir arrangert i samarbeid med forskjellige organisasjoner. Norsk Folkehjelp Jæren, Randaberg kommune og Besøkssenter Våtmark Jæren og Naturvernforbundet i Rogaland er alle med på å gi barn og unge et spennende og innholdsrikt ferietilbud!

Obligatoriske tema
• Allemannsrett og ferdselskultur
• Kartforståelse
• Raste- og leirplass
• Tur eller ekspedisjon
Aktiviteter
I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.
• Bruk av kniv, øks og sag
• Padling, roing og seiling
• Bading og vannaktiviteter
• Høsting, fiske eller plukking av bær, sopp og urter
• Mat ute
• Ski, skøyter og aking
• Snøforming

Sikkerhet

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter
som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige
skader eller ulykker. Lederne er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.