1. Hjem
  2. Strandrydding
  3. Rydd Norge - Rogaland

Rydd Norge - Rogaland

Jæren Friluftsråd ble i 2021 tildelt oppgaven som administrator for prosjekt Rydd Norge – Rogaland finansiert av Handelens Miljøfond. Prosjektet har som mål å rydde prioriterte områder av den ytre kysten i Rogaland, hvor de frivillige til nå ikke har vært så aktive. Det være seg rydding i områder som ligger utilgjengelig til, i verneområder med restriksjoner, eller steder hvor søppelet er av en slik art at det kreves tyngre utstyr for å bli fjernet. I disse områdene, fra Røvær i nord til Jøssingfjorden i sør vil det nå bli ryddet av firma som har spesialisert seg på slik oppdrag. I Rogaland er tre firma engasjert til å rydde ferdig i hvert sitt tildelte område innen 31. desember 2023. De stiller med opplært personell som disponerer større båter med kraner samt mindre båter spesielt egnet for oppdraget, og vil arbeide seg systematisk gjennom de prioriterte områdene. En av oppgavene til Jæren Friluftsråd er å koordinere dette arbeidet med det fantastiske arbeidet alle de frivillige i Rogaland har langt ned til nå og fortsatt gjør, i kampen mot marin forsøpling. Rydd Norge programmet er derfor ikke en erstatning til den frivillige ryddingen, men et supplement! Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Arve på tlf. 47236013 eller e-post arve.jaatun@jarenfri.no

Rydd-Norge-Logo-fylke-Rogaland-grønn-liten (1).png 

Klikk på kartet under for å se de prioriterte områdene i Rogaland.