Sesongplass

Det er ca 40 plasser avsatt til sesongplasser på Ølberg. Sesongen er fra 10. mai til 30. august.

De som har plass beholder plassen neste sesong, dersom de ønsker det. Ledige plasser blir fordelt på nye søkere. Sesongplassen kan ikke selges videre eller fremleies. 

Søknadsfrist er 1. mars, alle som søker innen fristen, stiller likt i trekning av plassene.

Pris 2021: Kr 6000 inkl strøm.