1. Hjem
 2. Senter
 3. Ølberg camping
 4. Leiebetingelser

Les nøye gjennom reglene som gjelder for leieobjektet.

På grunn av administrasjon av utleie er det ulike frister for bestilling og avbestilling. Vi forbeholder oss rett til å kansellere bestillinger gjort etter frister eller som er i strid med våre betingelser. Se leiebetingelse for det objektet du ønsker å leie.

 Innhold

Friluftshuset i Brekko

Frilufthuset på Orre

Friluftsfyret Kvassheim – Maskinhuset

Friluftsfyret Kvassheim – Assistentboligen – overnatting

Friluftsgarden Mån – overnatting

Gapahuker

Ølberg camping, hytter- overnatting.

  

Leiebetingelser for Friluftstunet i Brekko

 

Senteret må bestilles minst 4 uker før leiedato - ved kortere bestillingstid, ta kontakt med Jæren Friluftsråd post@jarenfri.no  eller 51667170
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris.

Branninstruks:

 • Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.

 • Rømningsveiene må holdes frie.

Stearinlys / fakler / griller

 • Dersom det blir brukt fakler eller annet levende lys, sørg for sikker avstand til brennbart materiale.

 • Det er ikke tillatt å bruke fakler på skifer, betong eller bord ute.

 • Ved bruk av stearinlys, unngå drypp på inventar og gulv.

 •  Røyking ikke tillatt i bygget.

 • Ved bruk av grill er det kun tillat å bruke kull / briketter. Ved endt bruk, la det brenne ut og lukk lokket før senteret forlates.

Skader:

 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar eller hus.

 • Ved evt. skade, ta kontakt med Jæren Friluftsråd, post@jarenfri.no,  tlf 51667170 kontortid mand – fred 07.00-14.30.

Rydding:

 • Leietaker skal ta alt sitt med seg hjem, inklusive matrester, blomster osv.

 • Leietaker skal rydde, vaske opp, vaske bord og benker. Møbler som er flyttet på skal settes tilbake på plass.

 • Oppvask: alt bestikk, dekketøy og kjøkkenutstyr skal vaskes før det settes i steameren, se egen instruks på vegg ved steameren.

 • Ved manglende rydding eller oppvask vil ekstra regning bli tilsendt.

 • Ta med søppelet hjem. Gjensatt søppel vil bli etterfakturert.

 • Hold portene lukket.

 • Kapellet skal være låst under arrangementet, med mindre det inngår i leien.

Siste sjekk:

 • Lokalet skal forlates senest kl 02.00.

 • Sjekk at alle vinduer er lukket og alle dører er låst.

 

 Leiebetingelser for Friluftshuset på Orre

Senteret må bestilles minst 4 uker før leiedato – ved kortere bestillingstid, ta kontakt med Jæren Friluftsråd post@jarenfri.no  eller 51667170
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris.

Branninstruks:

 • Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.

 • Rømningsveiene må holdes frie.

 • Brannalarm går direkte til brannvesenet.

Stearinlys / fakler / griller

 • Dersom det blir brukt fakler eller annet levende lys, sørg for sikker avstand til brennbart materiale.

 • Det er ikke tillatt å bruke fakler på skifer, betong eller bord ute.

 • Ved bruk av stearinlys, unngå drypp på inventar og gulv.

 • Røyking ikke tillatt i bygget.

 • Ved bruk av grill er det kun tillatt å bruke kull / briketter. Ved endt bruk, la det brenne ut og lukk lokket før senteret forlates.

 • Ved bruk av peisen ute, slokk før senteret forlates.

Skader:

 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar eller hus.

 • Ved evt. skade, ta kontakt med Jæren Friluftsråd, post@jarenfri.no,  tlf 51667170 kontortid man – fred 07.00-14.30.

Rydding:

 • Leietaker skal ta alt sitt med seg hjem, inklusive matrester, blomster osv.

 • Leietaker skal rydde, vaske opp, vaske bord og benker. Møbler som er flyttet på skal settes tilbake på plass.

 • Oppvask: alt bestikk, dekketøy og kjøkkenutstyr skal vaskes av før det settes i steameren, se egen instruks på vegg ved steameren.

 • Ved manglende rydding eller oppvask vil ekstra regning bli tilsendt.

 • Ta med søppelet hjem. Gjensatt søppel vil bli etterfakturert.

Siste sjekk:

 • Lokalet skal forlates senest kl 02.00.

 • Sjekk at alle vinduer er lukket og alle dører er låst.

 • Aktiver alarm og forlat lokalet.

 • Etter innkobling av alarm må en ikke gå inn i bygget igjen, det vil utløse alarmen. Utrykking vil bli fakturert leietaker.

 • Lås porten

 

 Leiebetingelser for Friluftsfyret Kvassheim - Maskinhuset

 

Senteret må bestilles minst 4 uker før leiedato -ved kortere bestillingstid, ta kontakt med Jæren Friluftsråd post@jarenfri.no  eller 51667170
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris.

Branninstruks:

 • Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.

 • Rømningsveiene må holdes frie.

 • Brannalarm går direkte til brannvesenet.

 • Det er ikke tillatt å grille ved fyret

Stearinlys/ fakler:

 • Dersom det blir brukt fakler eller annet levende lys, sørg for sikker avstand til brennbart materiale.

 • Det er ikke tillatt å bruke fakler på skifer, betong eller bord ute.

 • Ved bruk av stearinlys lys, unngå drypp på inventar og gulv.

 • Røyking ikke tillatt i bygget.

Uteområde:

 • Bil parkeres på parkeringsplassen ved havna. Oppmerket HC parkering ved fyret.

 • Vis hensyn til gjester i Assistentboligen og naboer.

 • Hold porten lukket, husdyr på beite i området.

Skader:

 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar eller hus.

 • Ved evt. skade, ta kontakt med Jæren Friluftsråd, post@jarenfri.no,  tlf 51667170 kontortid man – fred 07.00-14.30.

Rydding:

 • Leietaker skal ta alt sitt med seg hjem, inklusive matrester, blomster osv.

 • Leietaker skal rydde, vaske opp, vaske bord og benker. Møbler som er flyttet på skal settes tilbake på plass.

 • Oppvask: alt bestikk, dekketøy og kjøkkenutstyr skal vaskes av før det settes i steameren, se egen instruks på vegg ved steameren.

 • Ved manglende rydding eller oppvask vil ekstra regning bli tilsendt.

 • Ta med søppelet hjem. Gjensatt søppel vil bli etterfakturert.

Siste sjekk:

 • Lokalet skal forlates senest kl 02.00.

 • Sjekk at alle vinduer er lukket og alle dører er låst.

   

Leiebetingelser for Friluftsfyret Kvassheim  - Assistentboligen

Assistentboligen – Friluftsfyret Kvassheim– må bestilles seinest 2 uker før leiedato - kortere bestillingstid ta kontakt med Jæren friluftsråd post@jarenfri.no  eller 51667170.
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris.

Ankomst:

 • Fra kl 17.00, tidspunkt avtales i god tid i forveien.

Branninstruks:

 • Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.

 • Rømningsveier må holdes frie.

 • Heis skal ikke brukes ved brann.

 • Brannalarm går direkte til brannvesen.

 • Det er ikke tillatt å grille ved fyret.

Uteområde:

 • Bil parkeres på parkeringsplassen ved havna. Oppmerket HC parkering ved fyret.

 • Hold porten lukket, husdyr på beite i området.

 • Vis hensyn til gjester i Maskinhuset og naboer.

Skader:

 • Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar eller hus.

 • Ved evt skade, ta kontakt med Jæren Friluftsråd, post@jarenfri.no,  tlf 51667170, kontortid kl 07.00-14.30.

 • Ved bruk av stearinlys, unngå drypp på inventar og gulv.

 • Røyking ikke tillatt.

Rydding:

 • Husk å ta med alt ditt hjem, sjekk kjøleskap, matskap, vaskerom, soverom og bad.

 • Sett i gang oppvaskmaskinen med resten av skitne kopper osv før avreise.

 • Ta ut all søppel og legg det i molok ved parkeringsplass.

 • Utvask, se info-perm i boligen.

 • Hvis møbler flyttes, settes de på plass før avreise.

Siste sjekk:

 • Huset forlates senest kl 12.00.

 • Sjekk at alle vinduer er lukket og alle dører låst.

 

Leiebetingelser for Friluftsgarden Mån

Overnatting må bestilles minst 2 dager før leiedato. Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris. Bestilling gjelder for soverom og bruk av fellesrom i hovedetasjen, varmestue i kjeller er åpen for alle for dagsbesøk.  Ikke overnatting i varmestua.

Branninstruks:

 • Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.

 • Rømningsveier må holdes frie.

Ved:

 • Veden er til bruk inne, ikke til bålbrenning ute.

 • Ikke tillat med bål eller grill innenfor gjerdet rundt huset.

 • Husk brannsikkerhet ved bålbrenning, følg bålforbud 15.april-15.september, bruk sunn fornuft.

Gass:

 • Sett deg inn i funksjonene for gassbluss og gasskomfyr.

 • Steng gasstilførsel fra flaske til apparat, ved endt bruk.

Utvask:

 • Vask opp bestikk og service, rydd alt på plass.

 • Kast matavfall i do. Restavfall tas med ned til søppeldunk på parkeringsplass.

 • Ta med hjem det dere har hatt med – ikke la noe stå igjen.

 • Vask alle soverom som er brukt.

 • Vask bordene og gulvene i fellesrommene.

 • Hvis kjelleren er brukt, vask bordene og fei gulvene.

 • Lokalene skal være vasket, sjekket og klar til nye gjester, kl 12.00.

 

Leiebetingelser for gapahuker

Ingen frister for bestilling eller avbestilling, men ombestemmer du deg og ikke vil bruke bestillingen – avbestill, så andre kan få muligheten.

Vi tillater ikke utdrikningslag eller lignende fester og forbeholder oss rett til å kansellere bestillinger som ikke er i tråd med våre retningslinjer.

Fremleie ikke tillatt. 

 • Håper dere kommer til en fin og ryddig leirplass.

 • Gå ifra gapahuken slik du ønsker å komme til den.

 • Husk brannsikkerhet ved bålbrenning, følg bålforbud 15.april-15.september, bruk sunn fornuft.

 • Alkoholbruk ved gapahukene er ikke tillatt, - offentlig område, se alkoholloven § 8-9.

 

 

Leiebetingelser for hytter Ølberg camping


Sesong 10. mai – 30. august

Hytter Ølberg –bestilling seinest 1 uke før leiedato – ved kortere bestillingstid - ta kontakt med Ølberg camping tlf – 51667170
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 1 uke før leiedato, må du betale halv pris.

 • Leietaker vasker hyttene – skal være vasket og sjekket før avreise, seinest kl 12.00

 • Ikke tillatt å røyke inne i hyttene

 • Hytte 1, 2 og 3 - ikke tillatt med kjæledyr inne i hyttene

 • Hytte 4 og 5 – kjæledyr tillatt.

 • Kjæledyr skal holdes i band.

Branninstruks:

 • Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått på plassen

 • Rømningsveier må holdes frie.

 • Brannvarslere må ikke settes ut av funksjon.

Regler for campingplassen er oppslått på infotavler.