1. Hjem
  2. Nyansatt prosjektleder
Nyansatt prosjektleder  - headerbilde

Ny prosjektleder Ryddeaksjon Jærkysten og Rydd Norge - Rogaland

Vi har fått ny medarbeider, Arve Jaatun som prosjektleder for prosjektene Ryddeaksjon Jærkysten og Rydd Norge - Rogaland. Han tar over jobben etter Magnus Utsogn, som har gått over i ny stilling som driftsleder i friluftsrådet.

Ryddeaksjon Jærkysten fortsetter som før hvor vi koordinerer frivillige ryddeaksjoner, samarbeider med lag og foreninger, henter innsamlet søppel, deltar i undervisning, forskning og holdningsskapende arbeid, alt med uforminsket styrke. Ryddeaksjon Jærkysten dekker områdene fra Randaberg i nord til Hå i sør.

Rydd-Norge-Logo-fylke-Rogaland-grønn-liten (1).png

Rydd Norge - Rogaland er et prosjekt finansiert av Handelens Miljøfond, og målet er å rydde prioriterte som har vært lite besøkt av frivillige ryddere. Prosjektet strekker seg fra Røver i nord til Jøssingfjorden i sør. Det er inngått avtaler med tre firma som har skal rydde hvert sitt prioriterte område innen utgangen av 2023. Disse stiller med blant annet større båter med kran som kan håndtere store gjenstander og komme til på mer værutsatte områder. Vi forsetter arbeidet med å rydde kystlinja vår for søppel, og å være en generell påvirker i arbeidet mot marin forsøpling. På sidene Strandrydding og Rydd Norge – Rogaland kan du etter hvert lese mer om de ulike prosjektene og finne kontaktinfo for strandrydding.